O SZKOLE

„Życiowe bitwy nie zawsze wygrywają silni i szybcy,
lecz prędzej czy później wygrywa ten,
który nieustannie myśli, że może wygrać”
                                                          Anonim

 

Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym zapewnia nauczanie na wszystkich etapach kształcenia oraz realizację podstawy programowej określonej dla szkół ogólnodostępnych. W skład Zespołu wchodzą:

 

Szkoła Podstawowa Specjalna,

 

Liceum Ogólnokształcące Specjalne,

 

Grupy wychowawcze

 

Głównym celem jest stworzenie wszystkim uczniom i wychowankom równych szans wszechstronnego rozwoju. Działania edukacyjne a także profesjonalna opieka wychowawcza mają pomóc uczniowi uwierzyć we własne możliwości. Indywidualizacja w pracy dydaktycznej służy budowaniu poczucia własnej wartości. Szeroki zakres oddziaływań pozalekcyjnych wspiera rozwijanie u naszych uczniów zainteresowań, zdolności i aktywności twórczej.

 

– ZAPRASZAMY-

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH przy UNIWERSYTECKIM SZPITALU ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNYM © 2020 Frontier Theme
Skip to content